Pisma Marii Valtorty – nagrania

Poemat Boga-Człowieka – nagrania niektórych wizji  

Księga I wizja nr 1: «Maryja może być nazwana drugorodną córką Ojca»

Księga I wizja nr 6: «Będąc bez skazy, nie została nigdy pozbawiona wspomnienia Boga»

Księga I wizja nr 7: Narodzenie się Maryi Dziewicy

Księga I wizja nr 24: Nieposłuszeństwo pierwszej Ewy

Księga I wizja nr 25: Nowa Ewa była we wszystkim posłuszna Bogu

Księga I wizja nr 47: Narodziny Jezusa, naszego Pana

Księga II wizja nr 1: Pożegnanie Jezusa z Matką przed Jego odejściem z Nazaretu

Księga II wizja nr 5: Jezus kuszony przez diabła na pustyni

Księga II wizja nr 22Uzdrowienie w synagodze opętanego z Kafarnaum

Księga II wizja nr 23: Uzdrowienie teściowej Piotra

Księga II wizja nr 24Jezus naucza i czyni cuda w domu Piotra

Księga II wizja nr 25Jezus modli się w nocy

Księga II wizja nr 66: Jezus pyta Matkę o Swoich uczniów

Księga III wizja nr 10: Jezus w Nazarecie: Synu, pójdę z Tobą

Księga III wizja nr 29: Kazanie na Górze. Wy jesteście solą ziemi

Księga III wizja nr 60: Potęga słowa Maryi

Księga III wizja nr 82: Jezus w Magdalgad. Zniszczenie pogańskiego bożka

Księga III wizja nr 99: Rozważania o nawróceniu Marii Magdaleny

Księga III wizja nr 127: Dzień Iskarioty w Nazarecie

Księga III wizja nr 164: Nie ma nędzy, której Jezus nie mógłby przemienić w bogactwo

Księga IV wizja nr 26: Pozbawiony owoców figowiec. Drogą w kierunku Safad

Księga IV wizja nr 67: Marto, Marto, troszczysz się o wiele…

Księga IV wizja nr 83: W wiejskim domu Marii, matki Judasza

Księga IV wizja nr 107: Zacheusz – celnik i grzesznik, ale nie ze złej woli

Księga IV wizja nr 161: Nie mam lepszego wypoczynku niż powiedzieć:  'Ocaliłem kogoś, kto ginął’

Księga V wizja nr 26: Judasz nie wierzy w autentyczność cierpienia Chrystusa

Księga V wizja nr 28: Judasz z Kariotu – złodziej

Księga V wizja nr 36: Judaszu, czy dla ciebie Moja śmierć ma być daremna?

Księga V wizja nr 43: Judaszu, daję ci środek ocalenia, a ty Mnie nienawidzisz?

Księga V wizja nr 45: Szabat przed wejściem do Jerozolimy. Judaszu, nie czynię cudów dla pozyskania przyjaciół

Księga VI wizja nr 6: Pożegnanie z Łazarzem

Księga VI wizja nr 21: Konanie i pojmanie w Getsemani

część 1:

część 2: 

Księga VI wizja nr 24: Judasz z Kariotu po zdradzie

Księga VI wizja nr 33: Lament Dziewicy

część 1:

część 2:

Księga VII wizja nr 2: Świt Wielkiej Nocy. Lament. Modlitwa Maryi

Księga VII wizja nr 10: Jezus ukazuje się pasterzom

Księga VII wizja nr 31: Zróżnicowane konsekwencje spotkań z Chrystusem

Księga VII wizja nr 35: Błogosławione odejście ducha Maryi do Nieba.

Wyłączne prawo do nagrań: Wydawnictwo Vox Domini

Wszystkie nagrania są dostępne na 16 płytach CD mp3.

Informacje i zamówienia: http://www.ksiegarnialumen.pl