Chiński Kościół zachęca do lektury „Poematu…”

Informacja pojawiła się na stronie watykańskiej Kościoła chińskiego.

Link do strony oryginalnej
(konieczność posłużenia się programem tłumaczącym)

Tytuł dokumentu: Słowo Boże jako życie i misja Kościoła

Słowo Boże jest elementem historii i prowadzi historię: Karta Objawienia mówi nam, że Słowo Boże poprzedza słowa i czyny ludzi. Bóg przemówił, a jego otwarte nieoczekiwane horyzonty prawdy i sensu [8] Grzegorz Wielki, kiedy powiedział: „Biblia w dół do naszego poziomu, z naszych biednych słowy znaczy to, aby nas stopniowo wspinać, rozpoczęty przez widocznej materii wokół ciała, powoli wzrosła do fantastyczną sprawą. „(Moralia, 20,63) Biblia opisuje Słowo Boga Wszechmogącego, na początku, aby rozpocząć dialog z żywotności ludzkiego. Dialog był dramatyczny wiele razy, ale w końcu ostatecznie wygrał. Historia Słowa i historii ludzkości są ze sobą powiązane, a ten pierwszy nawet stanowi podstawę tego drugiego. W przyrodzie i kulturze istnieje ślad Słowa Bożego. Dzisiaj istnieje pilna potrzeba, aby pomóc ludziom w Bożym narodzeniu zrozumieć związek między jawnym objawieniem a prywatnym objawieniem, a także znaczenie obu tych rzeczy dla odżywienia prawdziwej wiary. [9]

przypis 9: W pierwszej połowie XX wieku, w czasie i po drugiej wojnie światowej, Włoszka Maria Valtorta opisała wizje Ewangelii, którą widziała i usłyszała na ponad 4000 stron (według wersji angielskiej: Maria Valtorta  „Poemat Boga-Człowieka” z roku 1986 – pięć tomów). Książka jest podzielona na siedem części: I:  nr 1-43 przygotowanie, II: nr 44-140 pierwszy rok życia publicznego, III: nr 141-311  drugi rok życia publicznego i IV: 312-538 wizje w trzecim roku życia publicznego; V: przygotowanie do męki w wizjach nr 539-598; 6: męka w wizjach nr 599-611; 7: zmartwychwstanie i chwała w wizjach 612-647. Pierwsze 43 artykuły na temat życia ukrytego zostały przetłumaczone na język chiński i opublikowane w 2006 roku. Mamy nadzieję, że pozostała część chińskiego tłumaczenia ukaże się po kolei, aby pomóc ludziom w zrozumieniu przesłania Ewangelii.

Wyjaśnienie: „Poemat Boga-Człowieka” cenił i polecał podczas swojej misyjnej pracy bł. o. Gabriel Allegra. Zobacz: Opinie o „Poemacie”.