M. Valtorta – Cierpienie Jezusa

Maria Valtorta

CIERPIENIE JEZUSA. CIERPIENIE DLA JEZUSA

„Cierpienie Jezusa. Cierpienie dla Jezusa” to książka składająca się z dwóch części, zawartych w jednym tomie.

Pierwsza zawiera 14 fragmentów wizji wybranych z „Poematu Boga-Człowieka”, stanowiącego zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961), odnoszących się do męki Jezusa Chrystusa. Można więc tę część traktować jako tradycyjne, choć bardzo rozbudowane, rozważania Drogi Krzyżowej.

W części drugiej opublikowano PONAD 50 DYKTAND otrzymanych przez M. Valtortę, głównie w latach 1943-44, dotyczących cierpienia i jego wartości w dziele odkupienia świata, zadań i misji dusz-ofiar, sposobów przyjmowania udręk, jakie nikogo w życiu nie omijają. Zarówno rozważanie poszczególnych etapów odkupieńczej męki Chrystusa, jak i rozmyślanie nad Bożymi dyktandami, ukazującymi perspektywy, jakie otwiera przed człowiekiem współudział w tej męce, może dopomóc każdemu, kto przeczyta tę książkę z otwartym sercem, w znoszeniu codziennych trudności i cierpliwym dźwiganiu własnego krzyża.

Tłumaczenie: Ewa Bromboszcz, Piotr Janicki
ISBN: 83-86092-67-X
objętość: 304 strony, format: 145 x 205 mm
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana

Link do sklepu