Czytania liturgiczne – rok C

ADWENT

1 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2;
Ewangelia: Łk 21,25-28.34-36
Poemat… Księga 6,15

2 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11;
Ewangelia: Łk 3,1-6
Poemat… Księga 3,129

3 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: So 3,14-18a; Flp 4,4-7;
Ewangelia: Łk 3,10-18
Poemat… Księga 2,50; 4,12

4 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10;
Ewangelia: Łk 1,39-45
Poemat… Księga 1,15; 1,35

17 GRUDNIA
Czytania: Rdz 49,2.8-10;
Ewangelia: Mt 1,1-17
Poemat… Księga 1,4

18 GRUDNIA
Czytania: Jr 23,5-8;
Ewangelia: Mt 1,18-24
Poemat… Księga 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22; 1,42; 1,43

19 GRUDNIA
Czytania: Sdz 13,2-7.24-25a;
Ewangelia: Łk 1,5-25
Poemat… Księga 1,33; 1,38

20 GRUDNIA
Czytania: Iz 7,10-14;
Ewangelia: Łk 1,26-38
Poemat… Księga 1,23; 2,103

21 GRUDNIA
Czytania: Pnp 2,8-14; (So 3,14-18a);
Ewangelia: Łk 1,39-45
Poemat… Księga 1,32; 1,35; 1,37

22 GRUDNIA
Czytania: 1 Sm 1,24-28;
Ewangelia: Łk 1,46-56
Poemat… Księga 1,32

23 GRUDNIA
Czytania: Ml 3,1-4; 4,5-6;
Ewangelia: Łk 1,57-66
Poemat… Księga 1,36

24 GRUDNIA
Czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;
Ewangelia: Łk 1,67-79
Poemat… Księga 1,38

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

Wieczorna Msza wigilijna
Czytania: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25;
Ewangelia: Mt 1,1-25; (Mt 1,18-25)
Poemat… Księga 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22; 1,42; 1,43

25 GRUDNIA
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza w nocy:
Czytania: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14;
Ewangelia: Łk 2,1-14
Poemat… Księga 1,44; 1,46; 1,47; 1,49; 1,50; por. 2,39; 2,40; 2,37

Msza o świcie:
Czytania: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7;
Ewangelia: Łk 2,15-20
Poemat… Księga 2,103

Msza w dzień:
Czytania: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6;
Ewangelia: J 1,1-18; (J 1,1-5.9-14)
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

26 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
Czytania: Dz 6,8-10; 7,54-60;
Ewangelia: Mt 10,17-22
Poemat… Księga 3,128, 4,112; 7,30; 7,32; por. 3,26; 3,139; 3,146; 4,44

27 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA
Czytania: 1 J 1,1-4;
Ewangelia: J 20,2-8
Poemat… Księga 7,5; por. 2,7

28 GRUDNIA
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
Czytania: 1 J 1,5-2,2;
Ewangelia: Mt 2,13-18
Poemat… Księga 1,58; 1,59; 1,60; por. 1,52; 2,37; 2,38

29 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,3-11;
Ewangelia: Łk 2,22-35
Poemat… Księga 1,53; 1,54; por. 4,184

30 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,12-17;
Ewangelia: Łk 2,36-40
Poemat… Księga 1,54; 1,59

31 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,18-21;
Ewangelia: J 1,1-18
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

NIEDZIELA w oktawie Bożego Narodzenia:
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA
Czytania: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21
Ewangelia: Łk 2,41-52
Poemat… Księga 1,60; 1,61; 1,65; 1,66; 1,67; 1,68; 1,69

1 STYCZNIA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ
BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Czytania: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7;
Ewangelia: Łk 2,16-21
Poemat… Księga 2,103; por. 1,44; 1,46; 1,48

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Czytania: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18;
Ewangelia: J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14)
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

6 STYCZNIA –
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6;
Ewangelia: Mt 2,1-12
Poemat… Księga 1,56; 1,57; 2,103; 4,188

NIEDZIELA po 6 stycznia:
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38;
Ewangelia: Łk 3,15-16.21-22
Poemat… Księga 2,3; 2,4; 2,50; 4,12; 4,203; 6,19

OKRES ZWYKŁY

2 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11;
Ewangelia: J 2,1-12
Poemat… Księga 2,13; 2,14; 2,15

3 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; (1 Kor 12,12-14.27);
Ewangelia: Łk 1,1-4; 4,14-21
Poemat… Księga 2,73

4 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13 (1 Kor 13,4-13);
Ewangelia: Łk 4,21-30
Poemat… Księga 2,73

5 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11 (1 Kor 15,3-8.11);
Ewangelia: Łk 5,1-11
Poemat… Księga 2,27; 2,28

6 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20;
Ewangelia: Łk 6,17.20-26
Poemat… Księga 3,30; 3,34; 4,108

7 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Sm 26,2.7-9,12-13,22-23; 1 Kor 15,45-49;
Ewangelia: Łk 6,27-38
Poemat… Księga 2,31; 3,31; 3,34; 4,17; 4,96; 4,113; 4,160

8 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58;
Ewangelia: Łk 6,39-45
Poemat… Księga 2,31; 2,32; 2,34; 3,31; 3,167

9 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Krl 8,41-43; Ga 1,1-2.6-10;
Ewangelia: Łk 7,1-10
Poemat… Księga 3,37

10 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19;
Ewangelia: Łk 7,11-17
Poemat… Księga 3,50

11 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21;
Ewangelia: Łk 7,36-8,3 (Łk 7,36-50)
Poemat… Księga 3,97; 3,98; 4,180; por. 2,68; 3,13; 3,12; 3,17

12 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Za 12,10-11; Ga 3,26-29;
Ewangelia: Łk 9,18-24
Poemat… Księga 1,15; 4,31; 4,34; 7,6

13 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18;
Ewangelia: Łk 9,51-62
Poemat… Księga 3,38; 4,18; 5,36

14 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18;
Ewangelia: Łk 10,1-12.17-20; (Łk 10,1-9)
Poemat… Księga 3,95; 3,100; 3,142; 3,144

15 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20;
Ewangelia: Łk 10,25-37
Poemat… Księga 3,145

16 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Rdz 18,1-10a; Kol 1,24-28;
Ewangelia: Łk 10,38-42
Poemat… Księga 4,67

17 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14;
Ewangelia: Łk 11,1-13
Poemat… Księga 3,32; 3,64; 4,54

18 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Koh 1,2; 2,21-23; Kol 3,1-5.9-11;
Ewangelia: Łk 12,13-21
Poemat… Księga 3,140

19 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; (Hbr 11,1-2.8-12);
Ewangelia: Łk 12,32-48; (Łk 12,35-40)
Poemat… Księga 3,140

20 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4;
Ewangelia: Łk 12,49-53
Poemat… Księga 3,140

21 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13;
Ewangelia: Łk 13,22-30
Poemat… Księga 4,53

22 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a;
Ewangelia: Łk 14,1.7-14
Poemat… Księga 4,23

23 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 9,13-18b; Flm 9b-10.12-17;
Ewangelia: Łk 14,25-33
Poemat… Księga 3,145

24 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17;
Ewangelia: Łk 15,1-32; (Łk 15,1-10)
Poemat… Księga 3,66; 3,94; 3,104

25 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8;
Ewangelia: Łk 16,1-13; (Łk 16,10-13)
Poemat… Księga 4,71

26 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16;
Ewangelia: Łk 16,19-31
Poemat… Księga 3,52

27 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ha 1,2-3; 2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14;
Ewangelia: Łk 17,5-10
Poemat… Księga 4,97; 4,113; 6,2

28 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13;
Ewangelia: Łk 17,11-19
Poemat… Księga 4,178

29 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2;
Ewangelia: Łk 18,1-8
Poemat… Księga 4,202

30 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Syr 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-9.16-18;
Ewangelia: Łk 18,9-14
Poemat… Księga 4,220

31 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2;
Ewangelia: Łk 19,1-10
Poemat… Księga 3,107; 4,106

32 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5;
Ewangelia: Łk 20,27-38; (Łk 20,27.34-38)
Poemat… Księga 6,13

33 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ml 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12;
Ewangelia: Łk 21,5-19
Poemat… Księga 6,15

34 NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Czytania: 2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20;
Ewangelia: Łk 23,35-43
Poemat… Księga 6,29; por. 2,42

UROCZYSTOŚCI PAŃSKIE
W OKRESIE ZWYKŁYM

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Czytania: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5;
Ewangelia: J 16,12-15
Poemat… Księga 6,19; 7,38

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Czytania: Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26;
Ewangelia: Łk 9,11b-17
Poemat… Księga 3,136; 4,43; por. 1,50

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
Czytania: Ez 34,11-16; Rz 5,5-11;
Ewangelia: Łk 15,3-7
Poemat… Księga 3,94

WIELKI POST

ŚRODA POPIELCOWA
Czytania: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3;
Ewangelia: Mt 6,1-6.16-18
Poemat… Księga 3,32; 3,33; por. 3,140

CZWARTEK PO POPIELCU
Czytania: Pwt 30,15-20;
Ewangelia: Łk 9,22-25
Poemat… Księga 4,34; por. 1,15; 4,34; 7,6

PIĄTEK PO POPIELCU
Czytania: Iz 58,1-9;
Ewangelia: Mt 9,14-15
Poemat… Księga 3,19

SOBOTA PO POPIELCU
Czytania: Iz 58,9b-14;
Ewangelia: Łk 5,27-32
Poemat… Księga 2,62

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13;
Ewangelia: Łk 4,1-13
Poemat… Księga 2,5; 2,6; 2,44

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; (Flp 3,20-4,1);
Ewangelia: Łk 9,28b-36
Poemat… Księga 4,37

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12;
Ewangelia: Łk 13,1-9
Poemat… Księga 3,145; 4,26

Msza do wyboru:
Czytania: Wj 17,1-7;
Ewangelia: J 4,5-42
Poemat… Księga 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21;
Ewangelia: Łk 15,1-3.11-32
Poemat… Księga 3,66; 3,94

Msza do wyboru:
Czytania: Mi 7,7-9;
Ewangelia: J 9,1-41
Poemat… Księga 4,204; 4,215

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14;
Ewangelia: J 8,1-11
Poemat… Księga 4,189; 4,190

Msza do wyboru:
Czytania: 2 Krl 4,18b-21.32-37;
Ewangelia: J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Poemat… Księga 5,1; 5,3; 5,5; 5,7; 5,8

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
przed procesją:
Czytania: Łk 19,28-40;
Poemat… Księga 6,9
po procesji:
Czytania: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11
Ewangelia: Łk 22,14-23,56; (Łk 23,1-49)
Poemat… Księga 6,18; 6,19; 6,20; 6,21; 6,22

WIELKI PONIEDZIAŁEK
Czytania: Iz 42,1-7;
Ewangelia: J 12,1-11
Poemat… Księga 5,42; 5,47; 6,6

WIELKI WTOREK
Czytania: Iz 49,1-6;
Ewangelia: J 13,21-33.36-38
Poemat… Księga 6,19; por. 4,157

WIELKA ŚRODA
Czytania: Iz 50,4-9a;
Ewangelia: Mt 26,14-25
Poemat… Księga 6,7; 6,17; 6,18; 6,19; 6,20

WIELKI CZWARTEK
MSZA KRZYŻMA
Czytania: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8;
Ewangelia: Łk 4,16-21
Poemat… Księga 2,73

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Czytania: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26;
Ewangelia: J 13,1-15
Poemat… Księga 6,19

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Czytania: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9;
Ewangelia: J 18,1-19,42
Poemat… Księga 6,21; 6,22; 6,23; 6,28; 6,29; 6,30

WIELKA SOBOTA
Czytania: Wj 14,15-15,1 i przynajmniej dwa inne
ze Starego Testamentu; Rz 6,3-11
Ewangelia: Łk 24,1-12
Poemat… Księga 7,5; por. 7,2

OKRES WIELKANOCNY

NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza w dzień:
Czytania: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; (1 Kor 5,6b-8);
Ewangelia: J 20,1-9; (Mk 16,1-8); (Łk 24,13-35)
Poemat… Księga 7,5; por. 7,3

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 2,14.22-32;
Ewangelia: Mt 28,8-15
Poemat… Księga 7,5

WTOREK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 2,36-41;
Ewangelia: J 20,11-18
Poemat… Księga 7,5; 7,6

ŚRODA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 3,1-10;
Ewangelia: Łk 24,13-35
Poemat… Księga 7,11

CZWARTEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 3,11-26;
Ewangelia: Łk 24,35-48
Poemat… Księga 7,13; por. 7,23

PIĄTEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 4,1-12;
Ewangelia: J 21,1-14
Poemat… Księga 7,19

SOBOTA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 4,13-21;
Ewangelia: Mk 16,9-15
Poemat… Księga 7,5; 7,11; 7,13

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Czytania: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19;
Ewangelia: J 20,19-31
Poemat… Księga 7,13; 7,14; 7,15

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14;
Ewangelia: J 21,1-19; (J 21,1-14)
Poemat… Księga 7,19

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17;
Ewangelia: J 10,27-30
Poemat… Księga 4,234

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a;
Ewangelia: J 13,31-33a.34-35
Poemat… Księga 6,19

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23;
Ewangelia: J 14,23-29
Poemat… Księga 1,24; 4,163; 6,19

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
Czytania: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23
Ewangelia: Łk 24,46-53
Poemat… Księga 7,13; 7,23

7 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 7,55-60; Ap 22,12-14.16-17.20;
Ewangelia: J 17,20-26
Poemat… Księga 6,19

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Msza wigilii:
Czytania: I cz: Rdz 11,1-9; (Wj 19,3-8a.16-20b); (Ez 37,1-14); (Jl 3,1-5); II cz: Rz 8,22-27
Ewangelia: J 7,37-39
Poemat… Księga 4,186; por. 7,25

Msza w dzień:
Czytania: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13;
Ewangelia: J 20,19-23
Poemat… Księga 7,13