M. Valtorta – Koniec Czasów

Maria Valtorta

KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze złem u progu wiosny Kościoła. Boże pouczenia o Końcu czasów, Antychryście i czasie Ducha

«Wiosna Kościoła» – te słowa często padały z ust Ojca Świętego Jana Pawła II, który swym spojrzeniem proroka widział – ponad zalewem zła, atakującym człowieka, społeczności i narody – jutrzenkę innego, nowego, lepszego życia dla świata, a przede wszystkim dla Kościoła… Kiedy to nastąpi? Jakie wydarzenia będą temu towarzyszyć? Jaka w tym wszystkim jest rola wierzących, którzy kochają Boga? Czym jest czekający ludzkość sąd? Co oznaczają apokaliptyczne bestie? Czy żyjemy już w czasie zapowiedzianych przez proroków wydarzeń?
Na te pytania odpowiada wybór pism zanotowanych przez Marię Valtortę w latach trwającej II Wojny Światowej. Wtedy wszyscy spodziewali się, że nazizm – będący największą ohydą, jaka dotknęła ludzkość – na zawsze odejdzie i w sercach zwycięży Dobro. Jednak Chrystus pouczający Marię – swego „małego Jana” – na wzór św. Jana Apostoła, któremu w Apokalipsie ukazał zło i dobro ostatnich czasów, ostrzega, że dopóki człowiek nie porzuci zła w swoim życiu i nie zwróci się do Boga, dopóty szatan będzie mógł przychodzić na świat, szkodząc mu na różne sposoby, aby spowodować potępienie jak największej liczby dusz, aż zło osiągnie swój szczyt w wielu plagach, które z winy ludzkości spadną na wszystkich, oraz w pojawieniu się Antychrysta…

Książka zawiera wybór tekstów z pism „I Quaderni” z lat 1943-1947

Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawił Papież Pius XII, który poproszony o wydanie opinii, rzekł: «Opublikujcie to dzieło w formie, w jakiej zostało napisane. Nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.» (Osservatore Romano, 26.02.1948).

tłumacz: Ewa Bromboszcz (przekład z włoskiego)
ISBN: 978-83-86092-50-5
objętość: 336 stron (format: 142 x 204 mm)

Książka w sklepie. Ten sam tekst na CDmp3.

Spis treści

Przyjdę w ostatniej godzinie 7
Skrucha i miłość mogą zmienić bieg wydarzeń 8
Znak mojej Mocy 10
Przyjdę jeszcze raz na sąd 13
Łaska najwyższym darem 14
Znamię Bestii 16
Im więcej będzie prawdziwych kapłanów, tym krótszy będzie czas Antychrysta 19
Bitwa pomiędzy Niebem a Piekłem 22
Prekursorzy drugiego przyjścia Chrystusa oznaczeni znakiem Krzyża 24
Bóg na wieki ogarnie swoją światłością zbawionych 25
Jam jest Alfa i Omega 31
Szatańska inteligencja Lucyfera 33
Kara jest lżejsza niż ta, na którą zasługujecie 35
Gwiazdy strącane przez Lucyfera 39
Ojciec oddał Synowi wszelki sąd 41
Tchnienie Bestii 43
Nie ostoi się wasz układ z Piekłem 45
Twardy miecz Pana 50
Usuńcie spośród siebie obcych bogów 56
Racjonalizm otwarł drzwi szatanowi 60
Nie bójcie się tego, który zabija ciało 64
Dzień Sądu 67
Świat dla ocalenia musi chcieć mojej pomocy 68
Bezbożnik pociągnie za sobą wszystkich ludzi 70
Godzina śmierci jest zawsze słuszna 73
Rozejm nie jest czasem Pokoju 76
Moim Słowem przygotowuję przyszłe czasy 78
Nowe Przyjście Chrystusa będzie miało nową formę i nową moc 81
Sąd nad Niegodziwcem 85
Zwycięzcy dam spożyć owoc z Drzewa Życia 87
Ukryta Manna 90
Szatan odda pełną władzę Antychrystowi 91
Dwóch Świadków 99
Już się rozpoczęła nadprzyrodzona walka 98
Dwie Bestie 99
Siedem Plag 103
Dwa zmartwychwstania 111
Przebieg zapowiedzianych wydarzeń 112
Pragnę dusz ukrzyżowanych z miłości 113
Chorągiew Chrystusa-Sędziego 116
Okres Pokoju 120
To, co niedoskonałe, stanowi tylko przejściową fazę życia 123
Duch jest Panem waszego bytu 126
Jam jest Pan, Bóg twój 130
Jeśli się nie uchwycicie Krzyża, staniecie się jak dzikie zwierzęta 143
Ziemię otrzymają w posiadanie ci, którzy żyli według mojego Prawa 147
Znaki drugiego Przyjścia Chrystusa 152
Największa zbrodnia 159
Dwa rodzaje śmierci 162
Trzeba być dzieckiem Boga wbrew tyranom 165
Kto służy Mądrości, będzie miał miejsce w świętym Jeruzalem 170
Kiedy dojdziecie do pełni zła, wtedy Piekło wyda swego syna, Antychrysta 175
Krótki okres Pokoju: dzień Hosanny Kościoła przed ostatnią Męką 176
Okres władzy szatana po okresie Pokoju 180
Kłamca, tworząc miraże, prowadzi was ku przepaści 184
Zwiastuni drugiego Przyjścia Chrystusa, przygotujcie Mu drogi 186
Zwiastuni Boga przygotowują drogi dla Pana swą ofiarą 190
Zwiastuni Złego 193
W godzinie mojego zwycięstwa dusze-ofiary zabłysną jak słońce 195
Szerzcie moje Słowo 197
Będę przychodzić bez wytchnienia, aby próbować bramy serc 202
Zwycięstwo końcowe będzie należało do Mnie 207
Ja jestem Wschodem Boga 209
Jeśli Mnie nie posłuchacie, poznacie gniew Pana 211
Dom Judy będzie należał do Mnie 214
Naznaczeni moją Krwią wejdą do mojego Jeruzalem 216
Poznacie pasterza-bożyszcze, który nie będzie się troszczył o owce 220
Koniec świata poprzedzą znaki, o których mówiłem 223
Ustanie udręka Kościoła 227
Kto nie ma Boga ze sobą, ten ginie 230
Boga nie ma tam, gdzie jest nienawiść 232
Przez modlitwę i ofiarę można zmniejszyć surowość udręki 233
Trzy rodzaje broni: czujność, stałość, modlitwa 235
Potęga Imienia „Jezus” 238
Odrzuciłaś pokarm, Jerozolimo, a nasyciłaś serce błotem 242
Wielka herezja 246
Proroctwo Daniela o czasie szatana 253
Cztery Bestie 255
Mieliście być światłem świata 260
Końcowe zmartwychwstanie 267
Zmierzch Wszechświata 270
Znak „Tau” 271
Wody Życia 276
«Przyjdź, Panie!» 279
Świat pozbawi się mojej Mocy 285
Szatan ześle na świat potop swych okrucieństw 286
Świat jest stracony dla Boga, ale dusze można jeszcze ocalić 291
Trójca Przenajświętsza kocha i działa, aby ocalić dusze 293
Ojciec oddał Mi wszelki Sąd 294
Życie to czas dany wam na nawrócenie 297
Radość przyszłego życia jest tak wielka 300
Ta wojna przygotowuje czasy Antychrysta 302
Ostatnie czasy będą czasami Ducha 304
Osąd Boży jest bezstronny 305
Przyśpieszajcie godzinę tryumfu Maryi 305
Szukający cudu zwrócą się do Bestii 307
Miałbym ochotę zstąpić na ziemię w porywie gniewu 308