M. Valtorta – Kto przychodzi do Mnie

Maria Valtorta

KTO PRZYCHODZI DO MNIE, NIE BĘDZIE PRAGNĄŁ…
Boże pouczenia o Eucharystii, łasce, ofierze i świętości

Książka „Kto przychodzi do Mnie nie będzie pragnął…” to fragmenty z pism Marii Valtorty, przygotowane w Roku Eucharystii, które dotąd nie były publikowane w żadnej innej książce. Uzupełnia je tekst „Godziny Świętej” oraz wizja Ostatniej Wieczerzy.

Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawił Papież Pius XII, który poproszony o wydanie opinii, rzekł: «Opublikujcie to dzieło w formie, w jakiej zostało napisane. Nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.» (Osservatore Romano, 26.02.1948).

tłumacz: Ewa Bromboszcz (przekład z włoskiego)
ISBN: 83-86092-81-5
objętość: 176 stron (format: 142 x 204 mm)
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, klejenie

Link do sklepu

Spis treści:

 • Rozszerzyłem ranę mojego Serca posługując się waszymi zniewagami
 • Eucharystia jest Sercem Boga
 • Łaska jest najwyższym darem
 • Łaska ożywia ducha
 • Macie Mnie w Eucharystii z Ciałem i Krwią
 • Nie strząsajcie z siebie Krwi Boga
 • Wasze dusze umierają wycieńczone z głodu
 • Chcę, abyś żyła tylko Bogiem
 • Życie miłością – uzdalnia do ofiar
 • Aby Duch mógł zstąpić, trzeba pielęgnować w sobie miłość
 • Bądźcie doskonali jak mój Ojciec
 • Dusza-ofiara pociesza mnie, gdyż zbawia dusze innych ludzi
 • Ofiara – balsam ratujący od zepsucia
 • Potrzebujecie pokarmu dla duszy – Ja daję wam chleb eucharystyczny
 • Maryja była doskonałą duszą eucharystyczną
 • W Eucharystii daję wam moje Serce
 • Dusza to zbiornik przyjmujący wodę
 • Tajemnica osiągnięcia świętości
 • Maryja – cyborium Boga
 • Ofiary dzieci nie są daremne
 • Bądźcie doskonali
 • Dusze adorujące
 • Daję wam moją Krew przeciw truciźnie Lucyfera
 • Maryja żyła eucharystycznie przez całe swe życie
 • Dwa królestwa ducha
 • Dusza owładnięta przez Boga
 • Ciało i Krew Chrystusa powstały z krwi i mleka Maryi
 • Kościół jest jak wielki ogród
 • Krew przelana za wszystkich służy tak niewielu
 • Wynagradzać przed Najświętszym Sakramentem
 • Miłosierdzie wobec wszystkich ludzi
 • Krew Boga-Człowieka przebacza i potępia
 • Boją się śmierci ci, którzy nie znają miłości
 • Dlaczego Eucharystia nie uświęca was tak, jak powinna
 • Ostatnia msza
 • Pragnę dusz ukrzyżowanych z miłości
 • Ten lud Mnie szuka?
 • Bądź jak Maryja – czcicielką Boskiego Chleba
 • Bądźcie jak Maryja, mając Mnie w sercu
 • Nie szukacie mistycznego chleba
 • Bóg stał się hostią dla odkupienia
 • Jezusowa Godzina Święta
 • Ostatnia Wieczerza
 • Refleksja nad Ostatnią Wieczerzą