O. Fortea Cucurull o sprawie M. Valtorty

Michael H. Brown

O. José Antonio Fortea Cucurull – egzorcysta z Madrytu
omawia sprawy związane z okultyzmem i demonami oraz wyjaśnia związek kryzysu duchowieństwa z biurokracją

W przedstawionej tu rozmowie znalazła się szczególna informacja o pismach Marii Valtorty…

Pytany o uznanie objawień, szczególnie Matki Bożej, w miej­s­­cach takich jak Medziugorje w Her­cegowinie, które podzieliło eu­ro­pejskich egzorcystów, o. For­­tea powiedział, że obecnie “nie wypowiada się”. Ale jest za to żarliwym obrońcą – uważanych za kontrowersyjne – pism wło­s­kiej mistyczki Marii Valtorty, która napisała “Poemat Boga-Czło­wie­ka”. Powiedział, że jak po­­in­for­mowano go w Rzymie, planuje się rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego. “Ludzie, którzy ją do tej pory atakowali – będą mocno zaskoczeni takim obrotem sprawy – stwierdził – Jej sprawa została przyjęta w Kongregacji do spraw Świętych”.

Źródło: www.spiritdaily.net
Przekład z ang.: Katarzyna Radwańska

Cały artykuł w pliku PDF: Rozmowa z hiszpańskim egzorcystą z: Vox Domini nr 1/2012 str-44-46