René Laurentin i dzieło Marii Valtorty

10 września 2017 r. Zmarł we Francji o. prof. René Laurentin

Ukończyłby 100 lat w dniu 19 października. Był uważany za jednego z największych mariologów ubiegłego wieku wraz z o. Gabriele M. Roschini, którego był przyjacielem i kolegą, jak on – wykładowca. Badał przede wszystkim objawienia maryjne, pozostawił po sobie ogromną bibliografię na temat historii maryjnej duchowości oraz teologii tajemnicy Maryi Panny.
Kiedy stracił wzrok, pod koniec życia, znalazł cenną pomoc w świeckiej osobie, którą był François-Michel Debroise, człowiek wykształcony, specjalista interesujący się wieloma dziedzinami, zapalony czytelnik pism Marii Valtorty. I to właśnie teksty Valtorty stały się inspiracją do opublikowania pierwszej pracy Debroise’a i Laurentina, we Francji, pod tytułem La Vie de Marie d’après les Revelations des mistiques (Życie Maryi według wizji mistycznych) oraz w języku włoskim w wydawnictwie Mondadori pt. Indagine su Maria, ze wstępem Vittorio Messoriego. Następnie obydwaj autorzy, we współpracy z Jean-François Lavère, napisali Dictionnaire des Personnages de l’Evangile selon Maria Valtorta (Słownik postaci według pism Marii Valtorty) oraz La Vierge des Derniers temps (przepowiednie od Ludwika Marii Grignon de Montfort do Marii Valtorty, w polskim przekładzie tytuł brzmi Dziewica czasów ostatnich od św. Ludwika do Marii Valtorty).
F.-M. Debroise przyjechał do Włoch, aby wziąć udział w konferencji poświęconej Marii Valtorcie, wraz z żoną. Byli gośćmi w Isola del Liri od 22 do 24 października 2017. Ich codzienne spotkania z pracownikami Centro Editoriale Valtortiano oraz Fundacji „Maria Valtorta CEV” zaowocowały nowymi pomysłami i projektami w duchu obiecującej współpracy.