Czytania liturgiczne – rok B

ADWENT

1 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9;
Ewangelia: Mk 13,33-37
Poemat… Księga 6,15

2 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14;
Ewangelia: Mk 1,1-8
Poemat… Księga 2,31; 3,129

3 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24;
Ewangelia: J 1,6-8.19-28
Poemat… Księga 4,203

4 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27;
Ewangelia: Łk 1,26-38
Poemat… Księga 1,23; 2,103

17 GRUDNIA
Czytania: Rdz 49,2.8-10;
Ewangelia: Mt 1,1-17
Poemat… Księga 1,4

18 GRUDNIA
Czytania: Jr 23,5-8;
Ewangelia: Mt 1,18-24
Poemat… Księga 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22; 1,42; 1,43

19 GRUDNIA
Czytania: Sdz 13,2-7.24-25a;
Ewangelia: Łk 1,5-25
Poemat… Księga 1,33; 1,38

20 GRUDNIA
Czytania: Iz 7,10-14;
Ewangelia: Łk 1,26-38
Poemat… Księga 1,23; 2,103

21 GRUDNIA
Czytania: Pnp 2,8-14; (So 3,14-18a);
Ewangelia: Łk 1,39-45
Poemat… Księga 1,32; 1,35; 1,37

22 GRUDNIA
Czytania: 1 Sm 1,24-28;
Ewangelia: Łk 1,46-56
Poemat… Księga 1,32

23 GRUDNIA
Czytania: Ml 3,1-4; 4,5-6;
Ewangelia: Łk 1,57-66
Poemat… Księga 1,36

24 GRUDNIA
Czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;
Ewangelia: Łk 1,67-79
Poemat… Księga 1,38

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

Wieczorna Msza wigilijna:
Czytania: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25;
Ewangelia: Mt 1,1-25; (Mt 1,18-25)
Poemat… Księga 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22; 1,42; 1,43

25 GRUDNIA
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza w nocy:
Czytania: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14;
Ewangelia: Łk 2,1-14
Poemat… Księga 1,44; 1,46; 1,47; 1,49; 1,50; por. 2,39; 2,40; 2,37

Msza o świcie:
Czytania: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7;
Ewangelia: Łk 2,15-20
Poemat… Księga 2,103

Msza w dzień:
Czytania: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6;
Ewangelia: J 1,1-18; (J 1,1-5.9-14)
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

26 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
Czytania: Dz 6,8-10; 7,54-60;
Ewangelia: Mt 10,17-22
Poemat… Księga 3,128; 4,112; 7,30; 7,32; por. 3,26; 3,139; 3,146; 4,44

27 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA
Czytania: 1 J 1,1-4;
Ewangelia: J 20,2-8
Poemat… Księga 7,5; por. 2,7; 2,11; 4,157

28 GRUDNIA
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
Czytania: 1 J 1,5-2,2;
Ewangelia: Mt 2,13-18
Poemat… Księga 1,58; 1,59; 1,60; por. 1,52; 2,37; 2,38

29 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,3-11;
Ewangelia: Łk 2,22-35
Poemat… Księga 1,53; 1,54; por. 4,184

30 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,12-17;
Ewangelia: Łk 2,36-40
Poemat… Księga 1,54; 1,59

31 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,18-21;
Ewangelia: J 1,1-18
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

NIEDZIELA w oktawie Bożego Narodzenia:
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI
I JÓZEFA
Czytania: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21;
Ewangelia: Łk 2,22-40 (Łk 2,22.39-40)
Poemat… Księga 1,53; 1,54; 4,184; por. 1,60; 1,61

1 STYCZNIA
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
Czytania: Lb 6, 22-27; Ga 4,4-7;
Ewangelia: Łk 2,16-21
Poemat… Księga 2,103; por. 1,44; 1,46; 1,48

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Czytania: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18;
Ewangelia: J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14)
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

6 STYCZNIA
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6;
Ewangelia: Mt 2,1-12
Poemat… Księga 1,56; 1,57; 2,103; 4,188

NIEDZIELA po 6 stycznia:
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38;
Ewangelia: Mk 1,6b-11
Poemat… Księga 2,3; 2,4; 2,50; 6,19; 4,203

OKRES ZWYKŁY

2 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Sm 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20;
Ewangelia: J 1,35-42
Poemat… Księga 2,7; 2,8; 2,9; 2,10; 2,11; 3,77; 4,12; 4,157; 6,16

3 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31;
Ewangelia: Mk 1,14-20
Poemat… Księga 2,7

4 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35;
Ewangelia: Mk 1,21-28
Poemat… Księga 2,22

5 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23;
Ewangelia: Mk 1,29-39
Poemat… Księga 2,23; 2,24; 2,25

6 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1;
Ewangelia: Mk 1,40-45
Poemat… Księga 2,26; por. 3,35

7 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22;
Ewangelia: Mk 2,1-12
Poemat… Księga 2,27

8 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Oz 2,16.17b.21-22; 2 Kor 3,1b-6;
Ewangelia: Mk 2,18-22
Poemat… Księga 3,19

9 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Pwt 5,12-15; 2 Kor 4,6-11;
Ewangelia: Mk 2,23-3,6 (Mk 2,23-28)
Poemat… Księga 3,79; 3,126

10 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Rdz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1;
Ewangelia: Mk 3,20-35
Poemat… Księga 3,132; 3,152; por. 6,3

11 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10;
Ewangelia: Mk 4,26-34
Poemat… Księga 3,44

12 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Job 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17;
Ewangelia: Mk 4,35-41
Poemat… Księga 3,45

13 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 1,13-15; 2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15;
Ewangelia: Mk 5,21-43 (Mk 5,21-24.35b-43)
Poemat… Księga 3,91

14 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10;
Ewangelia: Mk 6,1-6
Poemat… Księga 3,109

15 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Am 7,12-15; Ef 1,3-14 (Ef 1,3-10);
Ewangelia: Mk 6,7-13
Poemat… Księga 3,128

16 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 23,1-6; Ef 2,13-18;
Ewangelia: Mk 6,30-34
Poemat… Księga 3,135

17 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6;
Ewangelia: J 6,1-15
Poemat… Księga 3,136; 3,163; 4,43; 4,157

18 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24;
Ewangelia: J 6,24-35
Poemat… Księga 4,44

19 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2;
Ewangelia: J 6,41-51
Poemat… Księga 4,44

20 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Prz 9,1-6; Ef 5,15-20;
Ewangelia: J 6,51-58
Poemat… Księga 4,44

21 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32;
Ewangelia: J 6,54.60-69
Poemat… Księga 4,44

22 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22.27;
Ewangelia: Mk 7,1-8.14-15.21-23
Poemat… Księga 3,166

23 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5;
Ewangelia: Mk 7,31-37
Poemat… Księga 4,29

24 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 50,5-9a; Jk 2,14-18;
Ewangelia: Mk 8,27-35
Poemat… Księga 1,15; 4,31; 4,34; por. 7,6

25 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3;
Ewangelia: Mk 9,30-37
Poemat… Księga 4,45; 4,185; por. 4,40; 7,6

26 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Lb 11,25-29; Jk 5,1-6;
Ewangelia: Mk 9,38-43.45.47-48
Poemat… Księga 4,40; 4,159; 4,185

27 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11;
Ewangelia: Mk 10,2-16 (Mk 10,2-12)
Poemat… Księga 1,10; 4,47; 4,68; por. 3,34

28 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13;
Ewangelia: Mk 10,17-30 (Mk 10,17-27)
Poemat… Księga 5,37

29 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16;
Ewangelia: Mk 10,35-45; (Mk 10,42-45)
Poemat… Księga 5,38

30 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6;
Ewangelia: Mk 10,46-52
Poemat… Księga 5,41

31 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28;
Ewangelia: Mk 12,28b-34
Poemat… Księga 6,15

32 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28;
Ewangelia: Mk 12,38-44; (Mk 12,41-44)
Poemat… Księga 6,15

33 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18;
Ewangelia: Mk 13,24-32
Poemat… Księga 6,15

34 NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Czytania: Dn 7,13-14; Ap 1,5-8;
Ewangelia: J 18,33b-37
Poemat… Księga 6,22

UROCZYSTOŚCI PAŃSKIE
W OKRESIE ZWYKŁYM

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Czytania: Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17;
Ewangelia: Mt 28,16-20
Poemat… Księga 7,23

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Czytania: Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15;
Ewangelia: Mk 14,12-16.22-26
Poemat… Księga 6,17; 6,19; por. 1,50

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
Czytania: Oz 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19;
Ewangelia: J 19,31-37
Poemat… Księga 6,29; por. 4,157

WIELKI POST

ŚRODA POPIELCOWA
Czytania: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3;
Ewangelia: Mt 6,1-6.16-18
Poemat… Księga 3,32; 3,33; por. 3,140

CZWARTEK PO POPIELCU
Czytania: Pwt 30,15-20;
Ewangelia: Łk 9,22-25
Poemat… Księga 4,34; por. 1,15; 4,34; 7,6

PIĄTEK PO POPIELCU
Czytania: Iz 58,1-9;
Ewangelia: Mt 9,14-15
Poemat… Księga 3,19

SOBOTA PO POPIELCU
Czytania: Iz 58,9b-14;
Ewangelia: Łk 5,27-32
Poemat… Księga 2,62

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22;
Ewangelia: Mk 1,12-15
Poemat… Księga 2,5; 2,6; 2,7; 2,44

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34;
Ewangelia: Mk 9,2-10
Poemat… Księga 4,37

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Wj 20,1-17 (Wj 20,1-3.7-8.12-17); 1 Kor 1,22-25;
Ewangelia: J 2,13-25
Poemat… Księga 2,16

Msza do wyboru:
Czytania: Wj 17,1-7;
Ewangelia: J 4,5-42
Poemat… Księga 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: 2 Krn 36,14-16,19-23; Ef 2,4-10;
Ewangelia: J 3,14-21
Poemat… Księga 2,83
Msza do wyboru:
Czytania: Mi 7,7-9;
Ewangelia: J 9,1-41
Poemat… Księga 4,204; 4,215

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9;
Ewangelia: J 12,20-33
Poemat… Księga 6,17
Msza do wyboru:
Czytania: 2 Krl 4,18b-21.32-37;
Ewangelia: J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Poemat… Księga 5,1; 5,3; 5,5; 5,7; 5,8

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
przed procesją:
Ewangelia: Mk 11,1-10; (J 12,12-16)
Poemat… Księga 6,9
po procesji:
Czytania: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11 (Flp 2,8-9);
Ewangelia: Mk 14,1-15,47 (Mk 15,1-39)
Poemat… Księga 5,47; 6,7; 6,17; 6,18; 6,19; 6,20; 6,21

WIELKI PONIEDZIAŁEK
Czytania: Iz 42,1-7;
Ewangelia: J 12,1-11
Poemat… Księga 5,42; 5,47; 6,6

WIELKI WTOREK
Czytania: Iz 49,1-6;
Ewangelia: J 13,21-33.36-38
Poemat… Księga 6,19; por. 4,157

WIELKA ŚRODA
Czytania: Iz 50,4-9a;
Ewangelia: Mt 26,14-25
Poemat… Księga 6,7; 6,17; 6,18; 6,19; 6,20

WIELKI CZWARTEK
MSZA KRZYŻMA
Czytania: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8;
Ewangelia: Łk 4,16-21
Poemat… Księga 2,73

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Czytania: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26;
Ewangelia: J 13,1-15
Poemat… Księga 6,19

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Czytania: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9;
Ewangelia: J 18,1-19,42
Poemat… Księga 6,21; 6,22; 6,23; 6,28; 6,29; 6,30

WIELKA SOBOTA
Czytania: Wj 14,15-15,1 i przynajmniej dwa inne
ze Starego Testamentu; Rz 6,3-11;
Ewangelia: Mk 16,1-8
Poemat… Księga 7,5; por. 7,2

OKRES WIELKANOCNY

NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza w dzień:
Czytania: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; (1 Kor 5,6b-8);
Ewangelia: J 20,1-9; (Mk 16,1-8); (Łk 24,13-35)
Poemat… Księga 7,5; por. 7,3

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 2,14.22-32;
Ewangelia: Mt 28,8-15
Poemat… Księga 7,5

WTOREK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 2,36-41;
Ewangelia: J 20,11-18
Poemat… Księga 7,5; 7,6

ŚRODA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 3,1-10;
Ewangelia: Łk 24,13-35
Poemat… Księga 7,11

CZWARTEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 3,11-26;
Ewangelia: Łk 24,35-48
Poemat… Księga 7,13; por. 7,23

PIĄTEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 4,1-12;
Ewangelia: J 21,1-14
Poemat… Księga 7,19

SOBOTA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 4,13-21;
Ewangelia: Mk 16,9-15
Poemat… Księga 7,5; 7,11; 7,13

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Czytania: Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6;
Ewangelia: J 20,19-31
Poemat… Księga 7,13; 7,14; 7,15

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a;
Ewangelia: Łk 24,35-48
Poemat… Księga 7,13

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2;
Ewangelia: J 10,11-18
Poemat… Księga 4,215

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24;
Ewangelia: J 15,1-8
Poemat… Księga 6,19

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10;
Ewangelia: J 15,9-17
Poemat… Księga 6,19

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Czytania: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23
Ewangelia: Mk 16,15-20
Poemat… Księga 7,23

7 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 1,15-17.20a.20c-26; 1 J 4,11-16;
Ewangelia: J 17,11b-19
Poemat… Księga 6,19

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Msza wigilii:
Czytania: I cz: Rdz 11,1-9; (Wj 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; Jl 3,1-5) II cz: Rz 8,22-27
Ewangelia: J 7,37-39
Poemat… Księga 4,186; por. 7,25

Msza w dzień:
Czytania: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13;
Ewangelia: J 20,19-23
Poemat… Księga 7,13