Pielgrzymki polskich czytelników na Jasną Górę

Co roku, od 2013, w połowie października (rocznica śmierci Marii Valtorty przypada na 12 października) jest organizowana:

Pielgrzymka Czytelników pism Marii Valtorty na Jasną Górę.

Celem jest wspólna modlitwa o rozszerzenie tego dzieła wśród ludzi, jego oficjalne  zaakceptowanie  przez Kościół katolicki, jak również wzajemne poznanie się Czytelników, wymiana doświadczeń i świadectw.

Standardowy program spotkania:
8:00 – 11:30 – zapoznanie się, świadectwa i wymiana doświadczeń w domu zakonnym sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie lub w sali na Jasnej Górze
12:00 – Msza Święta w Kaplicy Jasnogórskiej
13:00 – 13:45 – droga krzyżowa na wałach
14:00 – 14:45 – obiad w domu zakonnym
15:00 – 16:00 – modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy domu zakonnego
Zwyczajowy koszt uczestnictwa to około 40 zł ( w tym obiad i materiały informacyjne)
Wcześniejsze zgłoszenia i bliższe informacje pod nr telefonu 661915696 lub 661915606 e-mail organizatora: marian.nowicki@o2.pl

Poniżej uczestnicy na zdjęciach z II Pielgrzymki (2014) oraz ich Modlitwa

Akt zawierzenia Matce Bożej losów
„Poematu Boga – Człowieka” wg Marii Valtorty
przez uczestników 2-giej pielgrzymki czytelników
dzieła na Jasną Górę w dniu 18.10.2014r.
Matko Zbawiciela, Kościoła i każdego z nas, której Niepokalanemu
Sercu Ojciec Święty Franciszek zawierzył cały świat!
Z tym większą ufnością ponownie oddajemy sprawę ziemskich
losów „Poematu Boga – Człowieka”, który połączył nas w większej
miłości i zrozumieniu Twojego Syna i Ciebie.
Ty, poczęta bez zmazy i gorąco pragnąca Mesjasza, jeszcze przed
zwiastowaniem, rozumiesz nas pragnących, aby pełniejsze poznanie
Twego Syna i Ciebie ogarnęło cały Kościół i przyczyniło się do Jego
zjednoczenia i powiększenia.
Jako pokorna „Służebnica Pańska” pomóż nam, „sługom nieużytecznym”,
pełnić wolę Bożą w posłuszeństwie i odpowiedzialności
za Kościół.
Oblubienico Ducha Świętego, która za Jego sprawą poczęłaś Twego
Syna uproś przeniknięcie Bożym Duchem serc teologów i doradców
Ojca Świętego, aby rozpoczęli z nową mocą badanie pochodzenia
„Poematu Boga – Człowieka”, który wg ostatniego rozdziału
dzieła jest spełnieniem obietnicy z Pisma Świętego (Ap 14,6-7).
Matko rodząca Boga Człowieka w ubogiej stajence pomóż docenić
dzieło zrodzone w łożu cierpiącej Marii Valtorty.
Matko Pana, przez trzydzieści lat nosząca tajemnicę Odkupienia,
daj nam cierpliwość i gorliwość w modlitwie o rozeznanie prawdy i
jej wykorzystanie przez Kościół.
Matko wspomagająca Syna w niesieniu Dobrej Nowiny, uproś
nam, przekonanym o duchu Ewangelii zawartym w dziele, umiejętność
i wytrwałość w zgłębianiu „Poematu” i w oczekiwaniu na jego
uznanie.
Matko współcierpiąca mękę Odkupiciela, który nadal przeżywa
ból niezrozumienia lub odrzucenia, zanieś Synowi nasze troski i cierpienia
z tego powodu.
Matko modląca się z Apostołami w Pięćdziesiątnicę wymódl wylanie
Ducha Świętego dla oceniających proroków, aby „nie zatwardzali
serc swoich dziś, gdy głos Jego usłyszą” (Hbr 4,7).
Wniebowzięta z duszą i ciałem do tronu Boga co papież Pius XII
zainspirowany przekazem Marii Valtorty potwierdził dogmatem,
spraw aby przyjęto jej wiarygodność.
Królowo Aniołów, ludzi i chórów, (o którym to tytule przypomina
nam ten sam przekaz) broń nas przed szatańskimi wichrami ostatnich
dziesięcioleci. Wierzymy, że „w Twoich modlitwach tkwi tajemnica
ocalenia świata”.
Tobie, o Niepokalana, z ufnością powierzamy czas rozeznawania
autentyczności dzieła, czas, w którym zbliżamy się do 2000-ej rocznicy
Jego publicznej działalności Twojego Syna, Jego śmierci i zmartwychwstania.
Na Twoje ręce składamy dziękczynienie Bogu za wielki dar Miłosierdzia,
za Marię Valtortę, wydawców i tłumaczy dzieła. Tobie oddajemy
naszą miłość, wierność i samych siebie.

2018 – Połączyła nas miłość do pism Marii Valtorty. Słów kilka o szóstej pielgrzymce na Jasną Górę

W sobotę 20 października 2018 odbyła się już szósta pielgrzymka czytelników „Poematu Boga Człowieka” na Jasną Górę. Jak każdego roku spotkaliśmy się, by zanosić modlitwy w intencji uznania tego dzieła, beatyfikacji Marii Valtorty oraz po to, by dzielić się świadectwem, jaki wpływ ma lektura pism Marii Valtorty na nasze życie.
W centrum naszego spotkania była Msza święta, którą w kaplicy Cudownego Obrazu w samo południe koncelebrował ojciec Izaak. Po Mszy Świętej udaliśmy się do domu Karmelu Miłosierdzia Bożego, gdzie nasze spotkanie było kontynuowane. Najpierw odpoczynek, zjedliśmy więc wspaniały obiad. Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się w kaplicy, gdzie modliliśmy się wraz z siostrami Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Następnym punktem naszego spotkania była relacja pana Mariana Nowickiego, który co roku mobilizuje nas do wspólnego modlitewnego odwiedzenia Jasnej Góry oraz do wspólnej refleksji nad dziełem Marii Valtorty. Dowiedzieliśmy się o poczynionych przez niego staraniach, o korespondencji wymienionej ze Stolicą Apostolską. Pani Tekla zaśpiewała następnie piękną pieśń ułożoną przez córkę pod natchnieniem lektury „Poematu Boga Człowieka”.

Spotkanie ożywiała dyskusja i świadectwa. Wszystkich zainteresowała też przywieziona przeze mnie z Włoch książka z portretami postaci oraz scen z „Poematu Boga Człowieka”, których autorem jest Lorenzo Ferri.
Co do mnie miałam szczególną okazję do podzielenia się z uczestnikami pielgrzymki moimi głębokimi wrażeniami i przeżyciami związanymi ze spełnieniem mojego wielkiego marzenia. Od wielu lat pragnęłam pojechać do Viareggio, do tego miasta, tego domu i tego pokoju, gdzie Maria Valtorta, złożona swoim cierpieniem, spisywała wizje „Poematu Boga Człowieka”.
Wszyscy uczestnicy byli także bardzo poruszeni szczególnym Bożym „zbiegiem okoliczności”. Na jeden dzień przed naszym spotkaniem w Częstochowie otrzymałam informację, że dokładnie tego samego dnia, czyli 20 października 2018 i dokładnie w tych samych godzinach w Viareggio odbywa się dziesiąte europejskie i drugie ogólnoświatowe Sympozjum Valtortiańskie! W dodatku występował tam także Polak, pan Dawid Kownacki, artysta malarz, mieszkający od lat 80-tych we Włoszech i tworzący piękne, cenione religijne obrazy.


Na zakończenie oficjalnego spotkania ojciec Izaak uroczyście odczytał akt zawierzenia dalszych losów „Poematu Boga Człowieka” Matce Bożej. Część uczestników rozjechała się do domów, kto mógł pozostał jeszcze dłużej i ciągle nie było nam dosyć dzielenia się świadectwami. Jeśli Dobry Bóg pozwoli to siódma pielgrzymka czytelników pism Marii Valtorty odbędzie w sobotę 19 października 2019. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszam!
Sydonia

Słowo od organizatora

Szósta pielgrzymka zbiegła się z już 57 rocznicą odejścia do Pana Marii Valtorty. Jednocześnie dla mnie była to 30 rocznica zetknięcia się z „Poematem Boga Człowieka” (wtedy przeczytałem skrót jej pism). I jeszcze była to 15 rocznica rozpoczęcia mojej korespondencji z Janem Pawłem II oraz z jego ówczesnym sekretarzem ks. St. Dziwiszem. Obecny Kardynał był bardzo pracowity, z szacunkiem odpowiadał na listy. Nie mogę niestety powiedzieć tego o kolejnych prefektach Kongregacji Nauki Wiary. Również na ostatni list do prefekta L. F. L. Ferrera (zob. „Vox Domini” 1/2018) nie ma reakcji. To smutne, ale po­bu­dza nas też do jeszcze intensywniejszej modlitwy.
Nie mamy informacji ze świata odnośnie do pism Valtorty. Nie wiemy, czy gdzieś są podejmowane inicjatywy podobne do naszej. Dlatego bardzo cieszy wizyta Sydonii w Viareggio i świadectwo, jakie nam przedstawiła. Łączenie się i wspieranie w rozpowszechnianiu dzieła jest potrzebne.
Na koniec nie mogę pominąć świadectwa Sławomira Świerzyńs­kiego, lidera zespołu Bayer Full, które po powrocie do domu przeczytałem w „Niedzieli” (nr 43 z 28.10.2018):

„Moją największą pasją są książki i czytanie. Uwielbiam czytać! Od 20 lat nie rozstaję się z „Poematem Boga Człowieka” Marii Valtorty. Książka o życiu Pana Jezusa. Czytam ją non-stop, codziennie. Choćby mały fragment, nie trzeba nic więcej. Jak to Papież powiedział: „Kto przeczyta, ten zrozumie.”