Czytania liturgiczne – rok A

ADWENT

1 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Iz 2,1-5; Rz 13,11-14;
Ewangelia: Mt 24,37-44
Poemat… Księga 6,15, zob.: https://youtu.be/gqJZ2i253CA

2 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Iz 11,1-10; Rz 15,4-9;
Ewangelia: Mt 3,1-12
Poemat… Księga 2,31; 3,129, zob.: https://youtu.be/U8jyOR9glUM

3 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10;
Ewangelia: Mt 11,2-11
Poemat… Księga 3,129; 3,163

4 NIEDZIELA ADWENTU
Czytania: Iz 7,10-14; Rz 1,1-7;
Ewangelia: Mt 1,18-24
Poemat… Księga 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22; 1,42; 1,43

17 GRUDNIA
Czytania: Rdz 49,2.8-10;
Ewangelia: Mt 1,1-17
Poemat… Księga 1,4

18 GRUDNIA
Czytania: Jr 23,5-8;
Ewangelia: Mt 1,18-24
Poemat… Księga 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22; 1,42; 1,43

19 GRUDNIA
Czytania: Sdz 13,2-7.24-25a;
Ewangelia: Łk 1,5-25
Poemat… Księga 1,33; 1,38

20 GRUDNIA
Czytania: Iz 7,10-14;
Ewangelia: Łk 1,26-38
Poemat… Księga 1,23; 2,103

21 GRUDNIA
Czytania: Pnp 2,8-14; (So 3,14-18a);
Ewangelia: Łk 1,39-45
Poemat… Księga 1,32; 1,35; 1,37

22 GRUDNIA
Czytania: 1 Sm 1,24-28;
Ewangelia: Łk 1,46-56
Poemat… Księga 1,32

23 GRUDNIA
Czytania: Ml 3,1-4; 4,5-6;
Ewangelia: Łk 1,57-66
Poemat… Księga 1,36

24 GRUDNIA
Czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;
Ewangelia: Łk 1,67-79
Poemat… Księga 1,38

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

Wieczorna Msza wigilijna:
Czytania: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25;
Ewangelia: Mt 1,1-25; (Mt 1,18-25)
Poemat… Księga 1,18; 1,19; 1,20; 1,21; 1,22; 1,42; 1,43

25 GRUDNIA
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza w nocy:
Czytania: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14;
Ewangelia: Łk 2,1-14
Poemat… Księga 1,44; 1,46; 1,47; 1,49; 1,50; por. 2,37; 2,39; 2,40

Msza o świcie:
Czytania: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7;
Ewangelia: Łk 2,15-20
Poemat… Księga 2,103

Msza w dzień:
Czytania: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6;
Ewangelia: J 1,1-18; (J 1,1-5.9-14)
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

26 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
Czytania: Dz 6,8-10; 7,54-60;
Ewangelia: Mt 10,17-22
Poemat… Księga 3,128; 4,112; 7,30; 7,32; por. 3,26; 3,139; 3,146; 4,44

27 GRUDNIA – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA
Czytania: 1 J 1,1-4;
Ewangelia: J 20,2-8
Poemat… Księga 7,5; por. 2,7; 2,11; 4,157

28 GRUDNIA
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
Czytania: 1 J 1,5-2,2;
Ewangelia: Mt 2,13-18
Poemat… Księga 1,58; 1,59; 1,60; por. 1,52; 2,37; 2,38

29 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,3-11;
Ewangelia: Łk 2,22-35
Poemat… Księga 1,53; 1,54; por. 4,184

30 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,12-17;
Ewangelia: Łk 2,36-40
Poemat… Księga 1,54; 1,59

31 GRUDNIA
Czytania: 1 J 2,18-21;
Ewangelia: J 1,1-18
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

NIEDZIELA w oktawie Bożego Narodzenia:
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI
I JÓZEFA
Czytania: Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21;
Ewangelia: Mt 2,13-15.19-23
Poemat… Księga 1,52; 1,58; 1,60; 1,61; por. 2,37; 2,38

1 STYCZNIA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ
BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Czytania: Lb 6, 22-27; Ga 4,4-7;
Ewangelia: Łk 2,16-21
Poemat… Księga 2,103; por. 1,44; 1,46; 1,48

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Czytania: Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18;
Ewangelia: J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14)
Poemat… Księga 4,156; por. 2,83

6 STYCZNIA
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6;
Ewangelia: Mt 2,1-12
Poemat… Księga 1,56; 1,57; 2,103; 4,188

NIEDZIELA po 6 stycznia:
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Czytania: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38;
Ewangelia: Mt 3,13-17
Poemat… Księga 2,3; 2,4; 6,19

OKRES ZWYKŁY

2 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3;
Ewangelia: J 1,29-34
Poemat… Księga 2,3; 2,4; 4,203; 4,215

3 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17;
Ewangelia: Mt 4,12-23; (Mt 4,12-17)
Poemat… Księga 2,7; 2,21; 2,23

4 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: So 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31;
Ewangelia: Mt 5,1-12a
Poemat… Księga 3,30

5 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5;
Ewangelia: Mt 5,13-16
Poemat… Księga 2,63; 3,29

6 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10;
Ewangelia: Mt 5,17-37 (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)
Poemat… Księga 3,31; 3,32; 3,34; por. 2,93; 2,95; 3,140; 4,47; 4,166

7 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23;
Ewangelia: Mt 5,38-48
Poemat… Księga 2,31; 3,31; por. 4,166

8 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5;
Ewangelia: Mt 6,24-34
Poemat… Księga 1,72; 3,33; 3,140; 4,228

9 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Pwt 11,18.26-28; Rz 3,21-25a.28;
Ewangelia: Mt 7,21-27
Poemat… Księga 3,34; 3,36; 3,162

10 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Oz 6,3-6; Rz 4,18-25;
Ewangelia: Mt 9,9-13
Poemat… Księga 2,62

11 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Wj 19,1-6a; Rz 5,6-11;
Ewangelia: Mt 9,36-10,8
Poemat… Księga 3,24; 3,128; 3,163

12 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 20,10-13; Rz 5,12-15;
Ewangelia: Mt 10,26-33
Poemat… Księga 4,112

13 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 2 Krl 4,8-11.14-16a; Rz 6,3-4.8-11;
Ewangelia: Mt 10,37-42
Poemat… Księga 3,128; 3,145; 4,159; 4,185

14 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13;
Ewangelia: Mt 11,25-30;
Poemat… Księga 3,129; 3,131; 4,165

15 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 55,10-11; Rz 8,18-23;
Ewangelia: Mt 13,1-23; (Mt 13,1-9)
Poemat… Księga 3,39; 3,40; 3,144

16 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27;
Ewangelia: Mt 13,24-43; (Mt 13,24-30)
Poemat… Księga 3,41; 3,44; 4,15

17 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30;
Ewangelia: Mt 13,44-52; (Mt 13,44-46)
Poemat… Księga 3,100; 3,102

18 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 55,1-3a; Rz 8,35.37-39;
Ewangelia: Mt 14,13-21
Poemat… Księga 3,135; 3,136; 4,43

19 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: 1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5;
Ewangelia: Mt 14,22-33
Poemat… Księga 3,137

20 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32;
Ewangelia: Mt 15,21-28
Poemat… Księga 4,19

21 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 22,19-23; Rz 11,33-36;
Ewangelia: Mt 16,13-20
Poemat… Księga 4,31

22 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Jr 20,7-9; Rz 12,1-2;
Ewangelia: Mt 16,21-27
Poemat… Księga 4,34; por. 1,15; 7,6

23 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ez 33,7-9; Rz 13,8-10;
Ewangelia: Mt 18,15-20
Poemat… Księga 3,141; 3,142

24 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9;
Ewangelia: Mt 18,21-35
Poemat… Księga 3,142; 4,114

25 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a;
Ewangelia: Mt 20,1-16a
Poemat… Księga 4,17

26 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; (Flp 2,1-5);
Ewangelia: Mt 21, 28-32
Poemat… Księga 4,94

27 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9;
Ewangelia: Mt 21,33-43
Poemat… Księga 6,11

28 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20;
Ewangelia: Mt 22,1-14; (Mt 22,1-10)
Poemat… Księga 3,68; por. 4,23

29 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Iz 45,1.4-6; 1 Tes 1,1-5b;
Ewangelia: Mt 22,15-21
Poemat… Księga 6,13

30 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5c-10;
Ewangelia: Mt 22,34-40
Poemat… Księga 6,15

31 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Ml 1,14b-2,2b.8-10; 2 Tes 2,7b-9.13;
Ewangelia: Mt 23,1-12
Poemat… Księga 6,15

32 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18;
Ewangelia: Mt 25,1-13
Poemat… Księga 3,67

33 NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytania: Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6;
Ewangelia: Mt 25,14-30; (Mt 25,14-15.19-20)
Poemat… Księga 3,145; por. 4,116

34 NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Czytania: Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28;
Ewangelia: Mt 25,31-46
Poemat… Księga 6,15; por. 1,56; 2,42; 4,173

UROCZYSTOŚCI PAŃSKIE
W OKRESIE ZWYKŁYM

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Czytania: Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13;
Ewangelia: J 3,16-18
Poemat… Księga 2,16; por. 1,1; 3,25

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Czytania: Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17;
Ewangelia: J 6,51-58
Poemat… Księga 4,44; por. 1,50

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
Czytania: Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16;
Ewangelia: Mt 11,25-30
Poemat… Księga 3,129; 3,131; por. 4,165

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Czytania: Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28;
Ewangelia: Mt 25,31-46
Poemat… Księga 6,15; por. 1,56; 2,42; 4,173

WIELKI POST

ŚRODA POPIELCOWA
Czytania: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3;
Ewangelia: Mt 6,1-6.16-18
Poemat… Księga 3,33; 3,32; por. 3,140

CZWARTEK PO POPIELCU
Czytania: Pwt 30,15-20;
Ewangelia: Łk 9,22-25
Poemat… Księga 4,34; por. 1,15; 4,34; 7,6

PIĄTEK PO POPIELCU
Czytania: Iz 58,1-9;
Ewangelia: Mt 9,14-15
Poemat… Księga 3,19

SOBOTA PO POPIELCU
Czytania: Iz 58,9b-14;
Ewangelia: Łk 5,27-32
Poemat… Księga 2,62

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12-19; (Rz 5,12.17-19);
Ewangelia: Mt 4,1-11
Poemat… Księga 2,5; 2,6; 2,44; por. 2,94

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10;
Ewangelia: Mt 17,1-9
Poemat… Księga 4,37

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8;
Ewangelia: J 4,5-42; (J 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Poemat… Księga 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7
Msza do wyboru:
Czytania: Wj 17,1-7;
Ewangelia: J 4,5-42
Poemat… Księga 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14;
Ewangelia: J 9,1-41; (J 9,1.6-9.13-17.34-38)
Poemat… Księga 4,204; 4,215
Msza do wyboru:
Czytania: Mi 7,7-9;
Ewangelia: J 9,1-41
Poemat… Księga 4,204; 4,215

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czytania: Ez 37,12-14; Rz 8,8-11;
Ewangelia: J 11,1-45; (J 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Poemat… Księga 5,1; 5,3; 5,5; 5,7; 5,8
Msza do wyboru:
Czytania: 2 Krl 4,18b-21.32-37;
Ewangelia: J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Poemat… Księga 5,1; 5,3; 5,5; 5,7; 5,8

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
przed procesją:
Ewangelia: Mt 21,1-11
Poemat… Księga 6,9
po procesji:
Czytania: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11
Ewangelia: Mt 26,14-27,66; (Mt 27,11-54)
Poemat… Księga 6,7; 6,18; 6,19; 6,20; 6,21; 6,22

WIELKI PONIEDZIAŁEK
Czytania: Iz 42,1-7;
Ewangelia: J 12,1-11
Poemat… Księga 5,42; 5,47; 6,6

WIELKI WTOREK
Czytania: Iz 49,1-6;
Ewangelia: J 13,21-33.36-38
Poemat… Księga 6,19; por. 4,157

WIELKA ŚRODA
Czytania: Iz 50,4-9a;
Ewangelia: Mt 26,14-25
Poemat… Księga 6,7; 6,17; 6,18; 6,19; 6,20

WIELKI CZWARTEK
MSZA KRZYŻMA
Czytania: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8;
Ewangelia: Łk 4,16-21
Poemat… Księga 2,73

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Czytania: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26;
Ewangelia: J 13,1-15
Poemat… Księga 6,19

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Czytania: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9;
Ewangelia: J 18,1-19,42
Poemat… Księga 6,21; 6,22; 6,23; 6,28; 6,29; 6,30

WIELKA SOBOTA
Czytania: Wj 14,15-15,1 i przynajmniej dwa inne
ze Starego Testamentu; Rz 6,3-11
Ewangelia: Mt 28,1-10
Poemat… Księga 7,5; por. 7,2

OKRES WIELKANOCNY

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza w dzień:
Czytania: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; (1 Kor 5,6b-8);
Ewangelia: J 20,1-9; (Mk 16,1-8; Łk 24,13-35)
Poemat… Księga 7,5; por. 7,3

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 2,14.22-32;
Ewangelia: Mt 28,8-15;
Poemat… Księga 7,5

WTOREK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 2,36-41;
Ewangelia: J 20,11-18;
Poemat… Księga 7,5; 7,6

ŚRODA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 3,1-10;
Ewangelia: Łk 24,13-35;
Poemat… Księga 7,11

CZWARTEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 3,11-26;
Ewangelia: Łk 24,35-48;
Poemat… Księga 7,13; por. 7,23

PIĄTEK WIELKANOCNY
Czytania: Dz 4,1-12;
Ewangelia: J 21,1-14;
Poemat… Księga 7,19

SOBOTA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 4,13-21;
Ewangelia: Mk 16,9-15;
Poemat… Księga 7,5; 7,11; 7,13

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Czytania: Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9;
Ewangelia: J 20,19-31
Poemat… Księga 7,13; 7,14; 7,15

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21;
Ewangelia: Łk 24,13-35
Poemat… Księga 7,11

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25;
Ewangelia: J 10,1-10
Poemat… Księga 4,215

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9;
Ewangelia: J 14,1-12
Poemat… Księga 6,19

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18;
Ewangelia: J 14,15-21
Poemat… Księga 6,19

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
Czytania: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23
Ewangelia: Mt 28,16-20
Poemat… Księga 7,23

7 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania: Dz 1,12-14; 1 P 4,13-16;
Ewangelia: J 17,1-11a
Poemat… Księga 4,173

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Msza św. wigilijna:
Czytania: I cz: Rdz 11,1-9; (Wj 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; Jl 3,1-5); II cz: Rz 8,22-27
Ewangelia: J 7,37-39
Poemat… Księga 4,186; por. 7,25

Msza św. w dzień:
Czytania: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13;
Ewangelia: J 20,19-23
Poemat… Księga 7,13