Van Zandt – Zagadnienia astronomiczne w dziele M. Valtorty

ASTRONOMICZNY DOWÓD BOSKIEGO NATCHNIENIA PRZY POWSTANIU DZIEŁA MARII VALTORTY „POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA”

Poniższy tekst jest dowodem, że Maria Valtorta nie mogłaby opisać tak dokładnie nieba w nocy, bez pomocy Boga. Aby stworzyć dzieło, które zawiera taką ilość informacji i opisów, co dzieło
Marii Valtory, musiałoby nad nim pracować wspólnie całe grono astronomów. Mówimy tu o tylko jednej dziedzinie wiedzy. Ileż w tym dziele jeszcze materiału do prac badawczych wszystkich specjalistów, nie tylko teologów. Tekst ten napisał fizyk teoretyczny Van Zandt. Jego odkrycia udowadniają prawdziwość tej tezy.

Więcej w pliku PDF z: Vox Domini nr 4/2010

Lonnie Lee Van Zandt (1937-1995) był profesorem fizyki na Uniwersytecie Purdue w Indianie w USA.
Van Zandt brał udział w tworzeniu grupy fizyki molekularnej w Purdue i badał dynamikę polimerów rozpuszczonego DNA. Przeprowadził również pionierskie badania nad wpływem mikrofal na DNA. Jego praca doktorska z fizyki na Uniwersytecie Harvarda nosiła tytuł „Effects of Static Spin Density Waves on Electron Transport”.