Aloysius Winter – O św. Józefie u Marii Valtorty

Święty Józef według zapisków Marii Valtorty

Ks. prof. Aloysius Winter

Chociaż życie Jezusa i Maryi stanowi właściwy temat dzieła, został tam przedstawiony i doceniony także św. Józef, tak że warto jego osobie poświęcić kilka chwil.
Maria Valtorta od dzieciństwa miała szczególne nabożeństwo do św. Józefa. Można jedynie przypuszczać, że miała na to wpływ jej ukochana babcia Józefa (Giuseppina), której śmierć 10 grudnia 1903 była dla Marii bardzo bolesna. W każdym razie opowiada ona w swojej autobiografii, że 18 marca 1904 r. św. Józef, w wigilię obchodów jego uroczystości, nakłonił ją pierwszy raz, by zanurzyła duszę w Krwi Chrystusa, „w tej krwi, której 27 lat później się poświęcę, prosząc, by zjednoczył mnie ze Sobą w swojej jedynej Ofierze.”
Następnie pisze o nim „mój św. Józef”, nazywa go „święty wszystkich świętych” (dokładnie: il Santo dei Santi) i relacjonuje pierwsze dni w internacie: „Święty Józef, który posadził mnie na swoich kolanach i który jako pierwszy oczyścił moją duszę w Krwi Chrystusa, wziął moją dłoń i poprowadził mnie do Jezusa.”

Więcej w pliku PDF z: Vox Domini nr 1/2011

Ks. A. Winter  urodził się 29 października 1931 w Besch an der Mosel w Saarland. Zmarł 26 marca 2011 w Perl. Był prof. teologii. Specjalizował się w teologii fundamentalnej, filozofii religii i prowadził również wykłady z filozoficzno-teologicznej propedeutyki na Wydziale Teologicznym w Fuldzie.